3. Kurumsal Kültür

  3. Kurumsal Kültür

 

ZEFEZ, tüm ofislerini ve gayrimenkul danışmanlarını aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında yakınlaştırıp birbirine bağlayıcı rol oynar ve kuruma bütünlük kazandırır. Değişen çevre koşullarında hedeflerin kaybolmamasını sağladığı için yol göstericidir ve kontrol aracıdır. Kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar, kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler, Kişilerin birbirleri ile olan etkileşimini en üst düzeyde tutar, ne için çaba gösterilmesi gerektiğini en doğru biçimde anlatır, çalışanlara organizasyona aidiyet hissini sürekli verir, organizasyonel kimliğini oluşturur, inanç ve değerlere bağımlılık yaratır, günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler. Farklı değerlerden gelen kişilerin farklılıklarını ortak değer düzleminde birleştirir. ZEFEZ çatısında biriken deneyim ve tecrübeler tüm ofis ve dolayısıyla tüm ZEFEZ topluluğuna sürekli aktarılır. Bunun sonucunda ZEFEZ çatısı altındaki herkes, kendini dev bir takımın parçası olarak görür ve bütünü ile hisseder.

Haber Listemize Katılın.

Anlık fırsatlardan faydalanmak ve ZEFEZ Bilgi hattına dahil olmak için Mail Listemize Katılın

© 2019 ZEFEZ . Tüm Hakkları Saklıdır.